Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag Blinkerd training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
RC 1ste vrijdag v/d maand borrel
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
RC 1ste vrijdag v/d maand borrel
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
RC activiteit: Kerstdiner
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
RC activiteit: Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep
Dinsdag trimgroep
Vrijdag trimgroep
Vrijdag wedstrijdgroep
Zondag training
Dinsdag wedstrijdgroep