Laatste nieuws

  • Marc-Peter
    Marc-Peter

    Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Plons is aangesloten bij

Vanaf 19 november zijn de Haagse zwembaden weer open en heeft Plons de zwemtrainingen hervat. We zijn wel terug naar de situatie van vóór 4 november waarbij de op dat moment geldende corona maatregelen gelden, check het Plons corona protocol op deze website onder het kopje trainingen. De dinsdagtraining is een gewilde avond en zit snel vol via SPOND. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven om te kunnen zwemmen hebben we besloten om de dinsdagtraining te gaan splitsen in 2 x 40 minuten (net zoals op vrijdag).

NIEUW! DINSDAG 2 TRAININGEN
20:00 - 20:40 wedstrijd zwemmers
20:50 - 21:30 trim zwemmers

Net als op vrijdag zit er op dinsdag 10 minuten tussen voor een ordelijke overgang, aangezien beide groepen niet tegelijk in de zwemzaal mogen zijn onder de huidige maatregelen. Voor de snelle zwemmers die 3 kwartier zwemmen tekort vinden, is er op dinsdag de mogelijkheid om te blijven tot 21:30 uur. Hiervoor hoef je je niet extra op te geven, dit regelen we ter plekke als de eerste groep klaar is. In de SPOND app houden wij 6 plekken hiervoor vrij, maar dat zullen er in de praktijk meer zijn als de 2e groep niet helemaal vol zit. Zo kunnen wedstrijdzwemmers toch de volledige 1,5 uur (blijven) zwemmen.

De huidige trainingen bij Plons (op vrijdag en nu ook op dinsdag) zijn onderverdeeld in wedstrijdzwemmers en trimzwemmers, terwijl we binnen Plons eigenlijk een verdeling over 3 groepen kunnen maken:
     -wedstrijd zwemmers (snel)
     -trim zwemmers (gemiddeld)
     -recreatie zwemmers (langzaam)
De snelle trimzwemmers kunnen we prima combineren met de wedstrijdzwemmers en de langzamere trimzwemmers weer met de recreatie zwemmers. Als snelle trimzwemmer mag je jezelf inschrijven voor de eerste groep (wedstrijd zwemmers) op dinsdag, maar als langzamere trimzwemmer willen we dat je naar de tweede groep (trim zwemmers) gaat. Als je niet weet wat voor ’n zwemmer je bent kun je dit even checken met één van onze trainers.

————————

The swimming pools are open again and Plons has resumed swimming training. We are back to the situation before november 4, where the corona measures applicable at that time apply. Check the Plons corona protocol on this website under the heading ’training’. Tuesday training is a popular evening and quickly fills up via SPOND. To give as many members as possible the opportunity to swim, we decided to split the tuesday training into 2 x 40 minutes (just like on friday).

20:00-20:40 fast swimmers
20:50 - 21:30 trim swimmers

Just like on Friday there will be 10 minutes for an orderly transition, as both groups are not allowed to be in the swimming room at the same time under the current measures. For the fast swimmers who find 45 minutes to short, there is the possibility to stay on tuesday until 21:30. You do not have to register extra for this, we will arrange this on the spot. This way, competitive swimmers can still swim for the full 1,5 hours.