Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van de Haagse Homo ZwemVereniging Plons (hierna aan te duiden als Plons), gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40413609. Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je lid wordt van Plons en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. In dit privacybeleid wordt de website https://www.plons.nu aangeduid als: plons.nu. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2019.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Wanneer je het inschrijfformulier invult, te vinden via plons.nu, vragen wij persoonsgegevens van je omdat je lid wordt van Haagse Homo ZwemVereniging Plons.
 2. Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens: 
  1. voornaam;
  2. achternaam;
  3. adres;
  4. e-mailadres;
  5. telefoonnummer;
  6. geboortedatum;
  7. geslacht;
  8. bankrekeningnummer;
  9. gegevens over afspraken i.v.m. je privacy.
 3. In het jaarverslag is vastgelegd hoe Plons persoonsgegevens verwerkt.
 4. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
  1. het lidmaatschap te effectueren;
  2. nieuwsbrieven te verzenden;
  3. contact met je op te nemen of te onderhouden;
  4. de dienstverlening te verbeteren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

 1. Voor meer informatie over het gebruik van door ons vastgelegde gegevens en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de secretaris van Plons (zie het contact formulier).
 2. Wanneer informatie zou worden gegeven of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en wordt je toestemming gevraagd door het secretariaat.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 1. Je kunt contact opnemen via het contactformulier voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  2. vragen naar aanleiding van dit privacybeleid;
  3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
  4. bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
    

4. DERDEN

 1. Wij zijn verplicht jouw gegevens aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) te verstrekken;
 2. De KNZB gebruikt de gegevens ter effectuering van je verplichte lidmaatschap;
 3. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.  Plons informeert je over de verwerking van jouw gegevens. Plons informeert je over de verwerking van jouw gegevens, via het jaarverslag. Plons maakt gebruik van gevestigde bedrijven voor gegevensverwerking. De bedrijven waarmee Plons werkt voldoen aan AVG-wetgeving op het moment van selecteren. Plons heeft aandacht voor privacy in uitbestedingsrelaties.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

 1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

 1. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

 1. Het kan voorkomen dat in het privacybeleid opgenomen artikelen in de toekomst worden gewijzigd. Wij raden je daarom aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken.