Laatste nieuws

 • Fabian
  Fabian

  De verslaving van eerst afgepeigerd worden en daarna gezelligheid

Plons is aangesloten bij

Wij conformeren ons aan de protocollen van onze overkoepelende organisaties:

 • NOC*NSF protocol “verantwoord sporten”
 • KNZB protocol “verantwoord zwemmen”

Deze veiligheidsinstructie komt dan ook grotendeels uit deze protocollen en zijn hier en daar afgestemd op onze specifieke situatie. Dit protocol zal voorlopig gelden voor het gehele jaar 2020. Dit protocol zal ook gelden voor als Plons in een ander zwembad traint dan gebruikelijk (soms in de zomer) en voor training gerelateerde activiteiten die Plons organiseert zoals o.a. trainingsweekenden, training clinics, openwaterzwemmen etc.

Aangezien Plons de zwemactiviteiten organiseert en begeleidt, hebben wij als bestuur de verantwoordelijkheid en zullen wij ook voorlopig het eerstelijns toezicht op ons nemen. Bij aanvang van de zwemtraining zal naast de gebruikelijke gastheer/vrouw, ook een toezichthouder vanuit het bestuur aanwezig zijn. Tevens is er een corona coördinator binnen Plons (Simon Cool) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie over deze functie en de inhoud hiervan de laatste alinea in het protocol.

Het kan zijn dat in de drie Haagse zwembaden waarin wij zwemmen (Hofbad, Overbosch en de Blinkerd) specifieke maatregelen gelden. Stel jezelf hiervan goed op de hoogte bij binnenkomst, deze maatregelen zijn altijd leidend. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: onze zwemmers op een veilige wijze gebruik laten maken van de accommodatie. Voor alles geldt: gebruik altijd je gezonde verstand.

ZWEMROOSTER

Het Corona zwemrooster is per 10 juli 2020 komen te vervallen, we zwemmen weer volgens het principe "All-You-Can-Swim" en je mag dus zo vaak zwemmen als je wilt en ook zelf de dag kiezen.  

VEILIGHEID EN HYGIËNE REGELS

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus Covid-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunt worden, moet je 14 dagen thuisblijven
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, totdat iedereen weer volledig hersteld is. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, of koorts
 • Leden van boven de 70 jaar en leden uit risicogroepen (zie RIVM richtlijnen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich bij een zwemtraining kunnen voegen
 • Houd uit het water de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan: thans 1,5 meter afstand van ieder ander persoon
 • Binnen onze vereniging zijn een aantal stellen/paren/gehuwden, ook voor hen geldt de 1,5 meter afstandsregel als je uit het water bent. Dit omdat voor buitenstaanders (zwembadpersoneel) zo’n situatie niet gelijk duidelijk is en om misverstanden te voorkomen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Reinig in dat geval handen en armen direct met de beschikbare desinfecterende middelen
 • Bij de ingang van het zwembad staat desinfectiemiddel, waar je verzocht wordt je handen voor betreden van het zwembad te desinfecteren

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Je meldt je vooraf actief bij de Plons gastheer/vrouw
 • Kom op tijd bij een training, dus 15 min. voor aanvang. Zo kunnen de trainers een goede indeling naar niveau per baan maken. Het is vervelend voor de trainers en voor je medezwemmers als jij te laat komt en er alsnog geschoven moet worden per baan. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van zwembadpersoneel, trainers, toezichthouders, gastheren/vrouwen
 • Blijf niet hangen in de kleedruimte of hal, verlaat direct na de training het zwembad 

OMKLEDEN / DOUCHEN / SANITAIR

 • Zwemmers kleden zich om op de aangeduide plaats in het zwembad, per zwembad is het verschillend qua omkleden. Ben je voor het eerst in een bepaald zwembad, vraag dan even aan de toezichthouder hoe de routing gaat.
 • Toiletbezoek in het zwembad kan in principe alleen in de zwemzaal
 • De douches in de zwembaden mogen weer gebruikt worden, wel met 1,5m afstand van elkaar

TRAINING

 • Bij aanvang van een training verdeel je je zoveel mogelijk over de ruimte,
 • Hou te allen tijde 1,5 meter afstand tot je mede-zwemmer als je uit het water bent
 • In het water geldt de afstandsregel van 1,5m dus niet!
 • Voorkom dat je met z'n allen aan de kant hangt
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot de trainer
 • De trainer bepaalt de zwemroute en indeling van de banen
 • Inhalen tijdens het zwemmen mag weer per 10 juli 2020 (maar hoeft niet...)

COACHES / TRAINERS

 • We zijn blij dat onze trainers bereid zijn om training te geven onder deze omstandigheden. We doen er alles aan om jullie veiligheid te borgen en jullie te voorzien van de juiste informatie en hulp om invulling te geven aan de trainingen volgens de geldende corona richtlijnen. 
 • De toezichthouder heeft persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals mondkapje, handschoenen, desinfecterende handgel etc. in voorraad voor de trainers, zij kunnen deze gebruiken als de situatie daarom vraagt
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk (bijvoorbeeld bij een EHBO handeling), dat je als trainer binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak dan gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Behalve bij een dreigende situatie, maak je als trainer op geen enkel moment fysiek contact
 • Ga als trainer nooit boven je zwemmer staan, bijvoorbeeld door op het startblok te gaan staan. Geef instructies vanaf een veilige afstand

TOEZICHTHOUDER

 • De Plons toezichthouder is er op dit moment met name voor om de binnenkomst tijdens een trainingsavond goed te begeleiden. Voorkomen moet worden dat we met een grote groep tegelijk een zwembad ingaan en onnodig als groep ergens blijven "hangen". Aangezien de 3 zwembaden waar wij in zwemmen nogal verschillend zijn qua accommodatie en trainingsdrukte hieronder een kort overzicht per zwembad waar de toezichthouder op let.
 • Dinsdag zwembad Overbosch: hier willen we eigenlijk een maximum van 30 zwemmers (5 per baan). Op het moment dat er meer dan 30 zwemmers zijn gaan we zeker geen leden naar huis sturen, maar zullen we de training iets anders moeten indelen en/of aanpassen. Belangrijk is dat iedereen op tijd komt en we een goede baanindeling naar niveau kunnen maken. Daarnaast is het belangrijk dat zwemmers niet te snel na elkaar starten, maar met een tussenpauze van zo'n 7/10 sec. na elkaar. Eventueel kan het kleine bad erbij gebruikt worden voor techniektrainingen.
 • Vrijdag zwembad De Blinkerd: hier moet de toezichthouder zorgen dat de wisseling van de 2 groepen goed gaat. De eerste groep dient zijn spullen bij binnenkomst op de banken rond het zwembad te plaatsen (dus niet bij de tafeltjes rechts) en als ze klaar zijn om het zwembad heen te lopen naar de douches. De 2e groep legt hun spullen wel bij de tafeltjes rechts en wacht tot de 1e groep rond het zwembad weg is. Zo zorgen we ervoor dat deze beide groepen elkaar rond het zwembad niet kruisen op het smalste punt.
 • Zondag zwembad Hofbad: hier moet de toezichthouder goed checken voordat iedereen naar binnen gaat of de hele route naar het wedstrijdbad wel open is. Dus check alle deuren naar de cabines en ook het het wedstrijdbad eerst en roep hulp van zwembadpersoneel in om alle deuren in de route open te maken. Pas als alle deuren open zijn, mogen de Plonsers naar binnen. Dit om te voorkomen dat we met z'n allen staan te wachten in de smalle gangen rond de kleedkamers.
 • Als alles goed loopt en iedereen in het water ligt kan de toezichthouder in overleg met de trainers gewoon meezwemmen.

HANDHAVING

 • De veiligheid van onze zwemmers, trainers en vrijwilligers staan voorop, het is belangrijk dat iedereen de regels kent en zich er vanzelfsprekend ook aan houdt
 • Iedereen die op de training komt heeft dit protocol gelezen en respecteert de inhoud ervan, wat zich uit in gewenst gedrag. Het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat je de toegang tot het zwembad ontzegd wordt.
 • Bij het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag bestaat ook een risico dat de gehele vereniging niet meer mag zwemmen, wees je er dus van bewust dat ongewenst gedrag van het individu gevolgen kan hebben voor het collectief. Wij vragen dan ook jullie volledige medewerking en zullen (waar noodzakelijk) ingrijpen om problemen en risico’s te vermijden

CORONA COÖRDINATOR

 • Dit is een nieuwe en tijdelijke functie binnen Plons, Simon Cool (achtervang Bram Rosenbrand) is de corona coördinator en bereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Hij ziet er op toe dat alles binnen de vereniging volgens de RIVM richtlijnen verloopt
 • Meld het bij hem als je besmet bent met Covid-19 en op welke avonden en tijdslots je hebt gezwommen terwijl je al besmet was, of kon zijn
 • Hij informeert jou als er risico is geweest op besmetting tijdens een training en de te volgen procedure
 • Hij beantwoordt vragen over de procedures en doet voorstellen om deze bij te stellen in het bestuur, al naar gelang de omstandigheden wijzigen de komende periode
 • De corona coördinator is er niet voor vragen over de trainingsinhoud, indeling rooster, etc.