Laatste nieuws

 • Marc-Peter
  Marc-Peter

  Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Plons is aangesloten bij

Wij conformeren ons aan de protocollen van onze overkoepelende organisaties:

 • NOC*NCF protocol “verantwoord sporten”
 • KNZB protocol “verantwoord zwemmen”

Deze veiligheidsinstructie (Plons corona protocol) komt dan ook grotendeels uit deze protocollen en zijn hier en daar afgestemd op onze specifieke situatie. Dit protocol zal gelden tijden deze gehele periode waarin de zwembaden zich in het stadium van beperkingen (fase 1) bevinden. Dit protocol zal ook gelden voor als Plons in een ander zwembad traint dan gebruikelijk (soms in de zomer) en voor trainingsgerelateerde activiteiten die Plons organiseert zoals o.a. trainingsweekenden, training clinics etc. Per zwembad kunnen er afwijkingen zijn qua omkleden/douchen/sanitair, maar dat zal in betreffende zwembad duidelijk kenbaar zijn gemaakt.

Aangezien Plons de zwemactiviteiten organiseert en begeleidt, hebben wij als bestuur de verantwoordelijkheid en zullen wij ook voorlopig het eerstelijns toezicht op ons nemen. Bij iedere zwemtraining van Plons zal naast de gebruikelijke trainer(s), ook een toezichthouder vanuit het bestuur de gehele training aanwezig zijn. Tevens is er een corona coördinator binnen Plons (Simon Cool) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie voor meer informatie over deze functie en de inhoud hiervan de laatste alinea in het protocol.

Het kan zijn dat in de drie Haagse zwembaden waarin wij zwemmen (Hofbad, Overbosch en de Blinkerd) specifieke maatregelen gelden. Stel jezelf hiervan goed op de hoogte bij binnenkomst in een zwembad, deze maatregelen zijn altijd leidend. Het huishoudelijk reglement van een zwembad blijft ook altijd van toepassing. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: onze zwemmers op een veilige wijze gebruik laten maken van de accommodatie.

Voor alles geldt: gebruik altijd je gezonde verstand. Daarnaast zal het een leercurve zijn die we samen doorlopen: in het begin zullen de maatregelen naar verwachting als intensief worden ervaren, maar naar gelang we meer ervaring opdoen zal het onderdeel van het 'nieuwe normaal' worden

ZWEMROOSTER

Plons zal volgens een vast bezettingsschema (trainingsrooster) gaan zwemmen, met als doel zoveel mogelijk dezelfde zwemmers in hetzelfde zwembad. Zo wordt iedereen snel bekend met een specifieke situatie met betrekking tot routing in het zwembad, locatie voor omkleden en sanitaire voorzieningen. Via een aanmeldformulier hebben leden zich op kunnen geven voor een vaste dag en een eventuele 2e/3e keuze Alle leden hebben een bevestiging ontvangen op welke dag en tijdslot zij uiteindelijk zijn ingedeeld. Leden kunnen dus (tijdelijk) niet langer zelf bepalen hoe vaak en wanneer ze willen zwemmen.

De trainers willen de zwemavonden en tijdslots zoveel mogelijk naar niveau indelen, aangezien wij minder banen ter beschikking hebben is dat een 'strakke puzzel' waarvan we niet willen afwijken. Tevens is per zwembad een maximum aantal zwemmers afgesproken, ook hier moeten wij rekening mee houden bij de indeling van de zwemgroepen. De betreffende toezichthouder op de training zal deze aantallen bewaken. 

ZWEMWATER

Ter voorkoming van mogelijke corona besmettingen tijdens het zwemmen wordt de desinfectie kracht van het zwemwater verhoogd. Hierdoor wordt de oxidatie van zwemmersvuil vergroot. Als mogelijke consequentie kan dit de volgende reacties tot gevolg hebben: irritatie aan ogen- en/of luchtwegen, huiduitslag of andere allergische reacties. Zwemmers ademen in het algemeen intenser en dieper door de inspanning die zij leveren in een omgeving (vlak boven het water), waar de waardes van de luchtkwaliteit slechter zijn. Dit kan een slaperig gevoel tot gevolg hebben. De kwaliteit van het zwemwater wordt vaker gemeten (5 keer in plaats van 2 keer per dag)

VEILIGHEID EN HYGIËNE REGELS

 • Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus Covid-19. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunt worden, moet je 14 dagen thuisblijven
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, totdat iedereen weer volledig hersteld is
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Leden van boven de 70 jaar en leden uit risicogroepen (zie RIVM richtlijnen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich bij een zwemtraining kunnen voegen
 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan: thans 1,5 meter afstand van ieder ander persoon
 • Binnen onze vereniging zijn een aantal stellen/paren/gehuwden, ook voor hen geldt binnen het zwembad de 1,5 meter afstandsregels. Dit omdat voor buitenstaanders (zwembadpersoneel) zo’n situatie niet gelijk duidelijk is en om misverstanden te voorkomen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Reinig in dat geval handen en armen direct met de beschikbare desinfecterende middelen
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, geen handen schudden en vermijd het aanraken van je gezicht. Bij de ingang van het zwembad staat desinfectiemiddel, waar je verzocht wordt je handen voor betreden van het zwembad te desinfecteren

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Plons hanteert tijdelijk een vast zwemrooster met verschillende tijdslots, je kunt niet meer spontaan naar een zwemtraining komen wanneer jij dat wilt. Kom alleen naar de training als je je hebt aangemeld en daar ook een bevestiging op hebt gehad
 • Kom alleen en met persoonlijk vervoer naar het zwembad toe (te voet, fiets of auto)
 • Kom 10-20 minuten van te voren naar het zwembad en verzamel voor de deur. In Overbosch en het Hofbad gaat de deur op slot, dus kom in ieder geval niet te laat
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet en douche thuis voor je komt zwemmen
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding, in het zwembad hoef je alleen je 'overkleding' uit te trekken
 • Trek makkelijke kleding aan zoals trainingspak/joggingbroek/schoenen zonder veters o.i.d. en neem liever geen jas mee (voor zover het weer dat toelaat). Neem een grote tas mee waar al je spullen in kunnen (alleen voor het Hofbad)
 • Na afloop kan je jezelf omkleden in de aangewezen ruimtes (volg de instructies in het zwembad)
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekjes, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum

ROUTING/AANMELDEN

 • Volg altijd de aanwijzingen op van zwembadpersoneel, trainers, toezichthouders, vrijwilligers of bevoegde personen
 • In de zwembaden zijn routes aangegeven en zodanig bepaald dat bezoekers elkaar zo min mogelijk kruisen
 • Je meldt je vooraf actief bij de Plons vrijwilliger die checkt of jij voor het zwemmen bent aangemeld
 • Blijf niet hangen in de kleedruimte, verlaat direct na de training het zwembad via de aangegeven routing

OMKLEDEN

 • Zwemmers kleden zich om op de aangeduide plaats in het zwembad, per zwembad is het verschillend qua omkleden:
 • In Overbosch kleden we ons om in de groepskleedkamers, daar kan je kleding blijven hangen want daar kom je ook weer terug. Laat zoveel mogelijk spullen (tas) in de kleedkamer
 • In de Blinkerd kleed je je om in de cabines, daar kan je kleding blijven hangen want daar kom je ook weer terug. Laat zoveel mogelijk spullen (tas) in de kleedkamer
 • In het Hofbad kleed je je om in de cabines, daar mag echter niets blijven hangen. Je neemt je kleding/spullen mee in je eigen tas naar het wedstrijdbad en op de terugweg kleed je je om in de groepskleedkamers. Je komt dus niet terug waar je begonnen bent
 • Elk zwembad bepaalt zelf hoeveel personen er in een groepskleedruimte aanwezig mogen zijn

DOUCHE/TOILETGEBRUIK

 • Zwemmers worden verzocht thuis naar het toilet te gaan
 • Toiletbezoek in het zwembad dient tot een minimum beperkt te worden
 • Zwemmers worden gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na de zwemtraining

GEBRUIK MATERIALEN EN HYGIËNE

 • Neem je eigen materialen (plank, drijver, flippers etc.) mee en zorg dat je naam er duidelijk op staat, dit voorkomt per ongeluk verwisselen. Reinig thuis je eigen materialen met allesreiniger of baking soda en spoel goed uit en na
 • Er worden geen (drijf)materialen e.d. vanuit het zwembad gebruikt
 • Neem je eigen drinkbidon mee en vul deze thuis met water, op locatie kan geen water gevuld worden

TRAINING

 • Bij aanvang van een training verdeel je je zoveel mogelijk over de ruimte, voorkom dat zwemmers dichtbij elkaar komen te staan, hou te allen tijde 1,5 meter afstand tot je mede-zwemmer (ook in het water)
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainer, toezichthouder of zwembadpersoneel
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot de trainer
 • De trainer bepaalt de zwemroute en indeling van de banen
 • Inhalen tijdens het zwemmen is niet toegestaan

COACHES/TRAINERS

 • We zijn blij dat onze trainers bereid zijn om training te geven onder deze omstandigheden. We doen er alles aan om jullie veiligheid te borgen en jullie te voorzien van de juiste informatie en hulp om invulling te geven aan de trainingen volgens de geldende corona richtlijnen. De toezichthouder vanuit het bestuur is de gehele training aanwezig en kan je hierbij helpen
 • Alle trainers moeten duidelijk zichtbaar zijn met hun Plons T-shirt, zodat voor iedereen duidelijk is wie je bent (met name voor het zwembadpersoneel)
 • De toezichthouder heeft persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals mondkapje, handschoenen, desinfecterende handgel etc. in voorraad voor de trainers, zij kunnen deze gebruiken als de situatie daarom vraagt
 • Deel je (werk)benodigdheden (fluit, kladblok, klemmap, pen, etc.) niet met anderen
 • Tijdens de training worden geen (drijf)materialen van het zwembad gebruikt, met uitzondering van lijnen.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk (bijvoorbeeld bij een EHBO handeling), dat je als trainer binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Maak dan gebruik van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Behalve bij een dreigende situatie, maak je als trainer op geen enkel moment fysiek contact
 • Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregelen zijn toegestaan
 • Ga als trainer nooit boven je zwemmer staan, bijvoorbeeld door op het startblok te gaan staan. Geef instructies vanaf een veilige afstand
 • Spreek zwemmers aan bij overtreding van regels of ongewenst gedrag en/of overleg met de toezichthouder

HANDHAVING

 • De veiligheid van onze zwemmers, trainers en vrijwilligers staan voorop, het is belangrijk dat iedereen de regels kent en zich er vanzelfsprekend ook aan houdt
 • Iedereen die op de training komt heeft dit protocol gelezen en respecteert de inhoud ervan, wat zich uit in gewenst gedrag. Het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat je de toegang tot het zwembad ontzegd wordt.
 • Bij het niet opvolgen van de regels en/of ongewenst gedrag bestaat ook een risico dat de gehele vereniging niet meer mag zwemmen, wees je er dus van bewust dat ongewenst gedrag van het individu gevolgen kan hebben voor het collectief. Wij vragen dan ook jullie volledige medewerking en zullen (waar noodzakelijk) ingrijpen om problemen en risico’s te vermijden

CORONA COÖRDINATOR

 • Dit is een nieuwe en tijdelijke functie binnen Plons, Simon Cool (achtervang Bram Rosenbrand) is de corona coördinator en bereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Hij ziet er op toe dat alles binnen de vereniging volgens de RIVM richtlijnen verloopt
 • Meld het bij hem als je besmet bent met Covid-19 en op welke avonden en tijdslots je hebt gezwommen terwijl je al besmet was, of kon zijn
 • Hij informeert jou als er risico is geweest op besmetting tijdens een training en de te volgen procedure
 • Hij beantwoordt vragen over de procedures en doet voorstellen om deze bij te stellen in het bestuur, al naar gelang de omstandigheden wijzigen de komende periode
 • De corona coördinator is er niet voor vragen over de trainingsinhoud, indeling rooster, etc.