Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

Bedankt voor uw interesse in Plons. Via onze website bereikt u een grote groep volwassenen, waaronder veel homoseksuelen en lesbiennes uit de regio Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer. De website is grotendeels toegankelijk voor niet-leden en wordt vaak bezocht door geïnteresseerden in Plons. Wilt u meer informatie over de opbouw van het ledenbestand van Plons en de groep die u via onze website kunt bereiken, neem dan contact op met de secretaris via het contactformulier.

Clubblad "Explonsief"

Plons heeft een clubblad "Explonsief" dat al sinds 1992 minimaal 10 keer per jaar uitkomt. Het blad heeft meerdere vaste columnisten en kondigt belangrijke evenementen aan. Deze nieuwswaarde maakt dat het blad goed gelezen wordt. Het blad wordt per e-mail verstuurd naar al onze leden, donateurs, zusterverenigingen en contactorganisaties. U kunt in ons clubblad Explonsief als volgt adverteren:

 • 1/4 pagina van staand A4 in clubblad Explonsief;
 • 1/4 tot 1/3 pagina over volle breedte van staand A4 in clubblad Explonsief;
 • 1/2 pagina over volle breedte van liggend A4 in clubblad Explonsief;
 • 1 pagina van staand A4 in clubblad Explonsief.

Klik hier en meld uw advertentie aan.

Website

De website van Plons is benaderbaar via www.plons.nu. De website biedt algemene informatie over het zwemmen en lidmaatschap bij Plons. Verder worden er activiteiten aangekondigd en kunnen geïnteresseerden in Plons een indruk opdoen hoe het is om bij onze vereniging lid te worden. U kunt als volgt adverteren op onze website:

 • Omslagfoto bovenaan de website op één of meer specifieke pagina's;
 • Omslagfoto bovenaan de website op willekeurige pagina's als onderdeel van de overige omslagfoto's;
 • Kleine foto in de zijbalk links op vrijwel elke pagina.

Klik hier en meld uw advertentie aan.

Nieuwsbrief

Plons heeft een digitale nieuwsbrief "Plons nieuws" die ééns per maand via e-mail naar alle leden, donateurs, zusterverenigingen en contactorganisaties verzonden wordt. De nieuwsbrief biedt een extra informatie-verspreiding ten opzichte van het clubblad "Explonsief". Er worden met name praktische zaken in vermeld en zaken die meer aandacht nodig hebben dan alleen in ons clubblad. U kunt in de nieuwsbrief als volgt adverteren:

 • Omslagfoto onderaan de nieuwsbrief op volledige breedte.

Klik hier en meld uw advertentie aan.

Combinatiepakket

Herhaling van uw advertentie kan zeer doeltreffend zijn. Gezien de vele media waarop Plons actief is kan het doeltreffend zijn om in meerdere media te adverteren. Er zijn een aantal combinatiepakketten samengesteld waar u gebruik van kunt maken. De combinatiepakketten betreffen combinaties van de bovenstaande advertentie mogelijkheden:

 • Combipakket 1: 1/4 pagina Explonsief, kleine foto website en nieuwsbrief;
 • Combipakket 2: 1/2 pagina Explonsief, kleine foto website en nieuwsbrief;
 • Combipakket 3: 1 pagina Explonsief, omslagfoto website en nieuwsbrief;
 • Premiumpakket: Uw advertentie staat op de website en in de nieuwsbrief bovenaan alle andere advertenties, dit pakket is voor 1 sponsor beschikbaar.

Klik hier en vraag uw combinatiepakket aan.

Verbind uw naam aan Plons

U kunt ook uw naam aan Plons verbinden. Naamsverbintenis aan de naam Plons geeft u recht op het Premium advertentiepakket. Indien het Premiumpakket reeds vergeven is, dan is dit per eerstvolgende vervaldatum bespreekbaar. Daarnaast voorziet u de Plonsleden één keer per twee jaar gesponsord van clubkleding (shirt en zwemkleding). Heeft u interesse in naamsverbintenis? Maak dan een afspraak met het bestuur via het contactformulier.