Laatste nieuws

  • Cristina
    Cristina

    Ik was op zoek naar een club met een goed niveau, aardige mensen en goede training

Plons is aangesloten bij

De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF.

Zie verder: https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf