Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

Ter preventie van grensoverschrijdende gedragingen van en tussen kaderleden, leden en directbetrokkenen van Plons geldt een aantal gedragsregels binnen Plons. Zie onze Gedragsregels voor een sociaal veilige sportomgeving.

Wat wordt gerekend tot grensoverschrijdend gedrag?
Tot grensoverschrijdend gedrag wordt gerekend:

  • agressie en geweld
  • discriminatie
  • pesten en uitsluiting
  • seksuele intimidatie en misbruik
  • matchfixing
  • dopinggebruik

Tot kaderleden worden gerekend: bestuursleden, commissieleden, trainers, begeleiders, e.d. Tot direct betrokkenen worden gerekend: supporters, partners van kaderleden of leden, medewerkers van een zwembad en officials bij wedstrijden.