Laatste nieuws

 • François
  François

  Plons is zeer gastvrij en relaxed. We kunnen serieus trainen met super trainers

Plons is aangesloten bij

Ter preventie van grensoverschrijdende gedragingen van en tussen kaderleden, leden en directbetrokkenen van Plons geldt een aantal gedragsregels binnen Plons. Zie onze Gedragsregels voor een sociaal veilige sportomgeving.

Wat wordt gerekend tot grensoverschrijdend gedrag?
Tot grensoverschrijdend gedrag wordt gerekend:

 • agressie en geweld
 • discriminatie
 • pesten en uitsluiting
 • seksuele intimidatie en misbruik
 • matchfixing
 • dopinggebruik

Tot kaderleden worden gerekend: bestuursleden, commissieleden, trainers, begeleiders, e.d. Tot direct betrokkenen worden gerekend: supporters, partners van kaderleden of leden, medewerkers van een zwembad en officials bij wedstrijden.