Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

Door de actuele drukte in de baden is door het bestuur besloten om een ledenstop in te voeren per 21 april 2023. Het is niet meer mogelijk om te komen proefzwemmen. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst, door de betaling van 10 euro en het invullen van het inschrijfformulier
 
Iedereen is welkom om mee te zwemmen bij Plons, mits je een positieve houding hebt ten opzichte van het LHBTI+ karakter van de vereniging en in het bezit bent van zwemdiploma A, B of vergelijkbaar. We willen erop aankunnen dat je jezelf kan redden in het zwembad en op een veilige manier kan bewegen zowel onder als boven water. 
 
Om deze reden zal je zwemvaardigheid door een trainer worden beoordeeld tijdens een proefles voordat je lid kan worden. Je kan aan 1 proefles meedoen, waarna je wordt gevraagd - indien ook de trainers akkoord zijn - om al dan niet lid te worden. Je hoeft geen topsporter te zijn om bij Plons te zwemmen, maar we geven geen zwemles. Zodra er plekken vrijkomen, zal je door de secretaris worden uitgenodigd om deel te nemen aan een proefles op een vrijdagavond. Hierbij wordt de volgorde op de wachtlijst aangehouden. 
 
Heb je toch zwemles nodig? Dan kun je terecht bij Your Personal Swim Coach of leszwemmen voor volwassenen via de gemeente Den Haag.
 

Hoe werkt het?

Voor leden geldt het volgende. We verzamelen altijd minimaal 15 minuten voor aanvang van de training in de hal van het zwembad. Daar zit een host waarbij je je kan melden. Deze persoon kan meer informatie geven over hoe de trainingen verlopen en wie de trainer is. De trainer kan je aangeven in welke baan je het beste kan zwemmen.  Als het tempo toch niet bij je blijkt te passen, kan je in de loop van de training altijd van baan wisselen. Neem zwembroek of badpak en zwembrilletje mee. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via het Contactformulier.

Zwembadetiquette

Plons is een vereniging die haar leden graag trainingen van goede kwaliteit aanbiedt, wil voorbereiden op wedstrijden in een prettige setting en die drijft op vrijwilligers. Om alles goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat we ons aan een aantal regels houden. 

- Kom op tijd

De training start met het klaarmaken van het bad en een korte uitleg van de trainer voordat we het water ingaan. Deze maken beide onderdeel uit van de training. Het verzoek is daarom om uiterlijk 15 minuten voordat we het water ingaan aanwezig te zijn. Inmiddels zijn de tijden in Spond hierop aangepast. Het bestuur wil het in de toekomst graag mogelijk maken dat leden die steeds te laat komen niet mee mogen doen aan de training. 

- Neem je flippers, pull buoy en je eigen plankje mee

Zo voorkomen we dat er grote snelheidsverschillen ontstaan en is het voor iedereen prettiger zwemmen. Deze attributen zijn voor weinig geld aan te schaffen bij Decathlon of Perry Sport. 

- Blijf tot het eind van de training!

De trainingen hebben een bepaalde opbouw en voor de trainer en andere zwemmers in je baan is het onprettig als er steeds mensen vertrekken. Het blijft wel mogelijk om eerder te stoppen als je dit vooraf bij de trainer hebt aangegeven. Plons is niet bedoeld om vrij te zwemmen, daarvoor kan je terecht in de vrije zwemuren in alle Haagse zwembaden. 

- Laat een snellere zwemmer je inhalen

Iedereen heeft zijn eigen beste slag. Hierdoor is de beste volgorde in de baan niet steeds dezelfde. Indien je merkt dat iemand je graag wil inhalen, geef deze persoon de ruimte door aan het eind van de baan uiterst rechts te wachten, zodat degene die inhaalt een keerpunt kan maken.

- Laat iedereen aantikken!

Laat aan het eind van de oefening ruimte vrij aan de rechterkant van de baan, zodat iedereen de muur kan aantikken. Ga niet op de lijnen zitten.

- Behandel onze trainers met respect!

Al onze trainers zijn vrijwilligers. Het verzoek van het Bestuur is om hier rekening mee te houden en onze trainers met respect te behandelen, alvast dank!

Zwemmend lid

Als lid van Plons ben je automatisch ook lid van de KNZB. Dat betekent dat mee kan doen aan (internationale) wedstrijden en dat je tijden een officiële status hebben. Verder ontvang je ons maandelijkse verenigingsblad Explonsief, de Plons nieuwsbrief, kan je deelnemen aan alle Plons activiteiten, heb je stemrecht op de algemene ledenvergadering en krijg je (als je dat wilt) toegang tot het smoelenboek op het ledendeel van de website. Zo kan je iedereen snel leren kennen!

Word je zwemmend lid bij Plons, dan betaal je €75,- per kwartaal contributie. Studenten en houders van een Ooievaarspas hebben recht op 50% korting, op vertoon van een geldig inschrijfbewijs of Ooievaarspas. 
Voor dit bedrag mag je zo vaak komen trainen als je wilt, dus op dinsdag, woensdag, vrijdag én zondag. Lidmaatschap van Plons is all you can swim! Voor de vrijdagavond moet je echter wel kiezen of je met het wedstrijdzwemmen óf trimzwemmen meedoet, allebei kan helaas niet.

Opzeggen of wijzigen van je lidmaatschap kan tot uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kwartaal. Stuur daarvoor een mail naar de secretaris. Afmelden gaat dan met ingang van het nieuwe kwartaal in. 

Donateur

Donateurs hebben een goede band met Plons, maar zwemmen niet zo vaak. Voor donateurs bestaat daarom geen wachtlijst. Als donateur ontvang je ons verenigingsblad Explonsief en de Plons nieuwsbrief, kan je deelnemen aan alle Plonsactiviteiten en kan je elk kwartaal op een in overleg met het bestuur aangewezen training mee zwemmen. Donateurs kunnen echter geen wedstrijden namens Plons zwemmen en hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. De contributie voor donateurs is € 45,- per jaar.

Naast de donateurs zijn er ook donateurs-plus. Ook voor donateur-plusleden is er geen wachtlijst. Het betreffen donateurs die op meer dan 50km vanaf Den Haag centrum wonen. Donateurs-plus ontvangen net als andere donateurs ons verenigingsblad Explonsief, de Plons nieuwsbrief, kunnen deelnemen aan alle Plons activiteiten en kunnen elk kwartaal op een in overleg met het bestuur aangewezen training mee zwemmen. In tegenstelling tot gewone donateurs kan je als donateur-plus deelnemen aan wedstrijden namens Plons en aan trainingsweekenden en krijg je (als je dat wilt) toegang tot het smoelenboek op het ledendeel van de website. Donateurs-plus hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. De contributie voor donateurs is € 59,75 per jaar.

Wil je donateur of donateurpluslid worden van Plons, vul dan het inschrijfformulier in en maak het inschrijfgeld over. Donateurs en donateurs-plus betalen contributie per jaar. Opzeggen of wijzigen van je lidmaatschap kan tot uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar. Stuur daarvoor een mail naar de secretaris. De afmelding gaat dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar in.