Laatste nieuws

 • Marc-Peter
  Marc-Peter

  Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Plons is aangesloten bij

Sinds 13 oktober jl. heeft de overheid wederom aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Deze gedeeltelijke lockdown heeft ook directe gevolgen voor de zwemsport.

Toch blijft het mogelijk om als Plons trainingen te blijven geven in aangepaste vorm. Banen zwemmen wordt gezien als een individuele sport. Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie, hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Omdat we weer terug gaan naar minder (maar bredere) banen, willen wij de trainingen houden op 20 / 25 personen (exclusief trainers en toezichthouder). Onder deze omstandigheden kunnen wij onze trainingen voortzetten met (tijdelijke) nieuwe regels die veel lijken op de regels na de 1e lockdown eerder dit jaar.

De wijzigende regels volgen elkaar snel op, in principe is het Plons corona protocol op deze website altijd leidend. Hier de nieuwe extra regels die zijn ingaan per vrijdag 16 oktober jl.

 • beperking van 20 / 25 zwemmers per training (per zwembad verschillend)
 • het All-You-Can-Swim principe wordt tijdelijk weer stopgezet
 • je kunt nog maar 1 x per week zwemmen
 • we gaan een reserveringssysteem gebruiken waarmee je via een app (Spond) op je telefoon je jezelf op kunt geven voor een training
 • de 1,5m afstandsregel is ook weer van toepassing in het water, inhalen mag niet meer
 • de douches mogen niet gebruikt worden

Je hoeft dus niet 1 vaste avond te kiezen voor de komende periode (zoals na de 1e lockdown), maar je kunt iedere week opnieuw opgeven op welke dag je wilt zwemmen. Kun je alsnog niet komen, meld je dan af zodat een ander kan. Je kunt 7 dagen van te voren aangeven of je komt zwemmen, de App laat zelf zien hoeveel plekken er nog zijn.


English Summary

We are allowed 20 / 25 swimmers per training.

 • You are allowed only one training per week
 • The 1,5m rule is now also applied in the pool
 • Overtaking is not allowed
 • A reservation must be made on an app from spond.com
 • You will get a seperate email through which the spond app can be installed and you get access to the reservation system.

(For English, please see below)

Zoals jullie weten heeft de overheid op 28 september jl. extra maatregelen aangekondigd die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het coronavirus COVID-19 zich niet verder kan verspreiden. Deze nieuwe maatregelen treffen ons niet direct als zwemvereniging. 

Dat betekent niet dat wij verder rustig achterover kunnen leunen, wij willen natuurlijk voorkomen dat we weer in een lockdown situatie terecht komen. We zijn een vereniging met een eigen verantwoordelijkheid en we zitten in een provincie met een hoge stijging van het aantal besmettingen.

Daarom heeft het bestuur besloten om de regels aan te scherpen tijdens deze uitzonderlijke situatie. Deze aangepaste regels gelden vanaf 6 oktober 2020 tot nadere berichtgeving.

BASISREGELS / CORONA PROTOCOL

Iedereen dient zich aan het Plons corona protocol te houden, hierin staan naast deze nieuwe extra regels ook nog steeds alle basisregels. Dit protocol staat op onze website www.plons.nu onder het kopje trainingen en is bijgewerkt met de nieuwe regels.

VERZAMELEN

We zullen weer buiten moeten verzamelen (hou dus rekening met het weer) en je meldt jezelf actief bij de Plons gastheer/gastvrouw.

OP TIJD KOMEN

Kom op tijd! Dus minimaal 15 minuten voor aanvang van de training. Als de training begint is er geen toegang meer tot het zwembad en de training.

MONDKAPJE

In Zuid-Holland en dus ook Den Haag neemt het aantal corona besmettingen sneller toe dan elders. De burgemeester van Den Haag vraagt iedereen een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Het zwembad is ook zo’n ruimte. Wij verplichten daarom iedereen om bij binnenkomst in het zwembad en het omkleden in de groepskleedruimtes een mondkapje te dragen. Pas als 1,5m afstand houden weer echt mogelijk is bij het bad kan het mondkapje af. Gebleken is dat de 1,5m. afstandsregel in de groepskleedruimtes moeilijk te hanteren is en door het mondkapje wordt je er toch weer aan herinnerd om fysiek afstand te houden (net als in het OV).

 

GROEPEN WISSEL OP VRIJDAG

Op vrijdag blijft de wisseling van de 2 groepen soms toch tot een onhandige situatie leiden. Zie het corona protocol voor de precieze routing in de Blinkerd wat betreft beide groepen. Om deze wisseling wat makkelijker te laten verlopen heeft het bestuur besloten beide trainingen met 5 minuten te verkorten. De 1e groep traint van 19:15-19:55 uur en de 2e groep van 20:05-20:45 uur. Zo hebben de trainers iets meer de tijd om hun programma goed af te sluiten en is er wat meer speling voor een ordelijke wisseling.

PROEFZWEMMEN / NIET-LEDEN

De dinsdagavond blijft de drukste training en willen wij toch zoveel mogelijk voorkomen dat er meer dan 30 zwemmers in het water liggen, maar we gaan niemand naar huis sturen. Daarom is de dinsdagtraining uitsluitend toegankelijk voor contributie betalende leden. Niet-leden / proefzwemmers zijn natuurlijk wel van harte welkom op de vrijdag en zondag training, waar er ook veel meer tijd en aandacht is voor een goede instructie.

Wij als bestuursleden realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen impact hebben op jullie, maar ze zijn (juist) nu nodig. Wij willen er alles aan doen om het coronavirus niet in onze vereniging en onze omgeving toe te laten en daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Bedenk dat deze maatregelen kunnen voorkomen dat we weer in een lockdown situatie terecht komen of het All-You-Can-Swim systeem moeten wijzigen in 1 x per week-zwemmen rooster.

Zodra de situatie het toelaat zullen wij deze nieuwe regels weer kunnen laten vieren, maar eerst moeten ook wij afwachten hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen.


Blijf gezond allemaal! 


ENGLISH SUMMARY

NEW REGULATIONS

 • Starting October 6, everybody has to follow the rules listed on www.plons.nu/en/trainings/corona-protocol
 • Do not show up if you have any symptoms
 • Gather outside the pool 15 minutes before the start of the training
 • NEW: actively register yourself with the host
 • The corona coordinator will indicate when you can enter the pool
 • Disinfect your hands
 • NEW: wear a face mask from the front door all the way to the edge of the pool
 • NEW: 5 minutes before the start of the training, the doors will close, so be on time!
 • Keep 1,5m distance from each other
 • Try to keep distance in the water
 • When starting, keep 7 seconds in between swimmers

ON FRIDAY

 • NEW: the first group trains from 19:15 till 19:55, the second from 20:05 till 20:45
 • The first group puts their things on the benches on the left side, and at the end of the training exits the water at the deep end
 • The second group waits until the shallow end of the pool is clear

TRIAL SWIMMERS

Those of you who are not a member yet have to take into account the following:

 • NEW: only allowed on Friday and Sunday, but not on Tuesday