Laatste nieuws

  • Cristina
    Cristina

    Ik was op zoek naar een club met een goed niveau, aardige mensen en goede training

Plons is aangesloten bij

Bij een aanranding of verkrachting voert het bestuur nooit zelf gesprekken en verwijst iemand direct door naar de politie en het Centrum Seksueel Geweld. Bij lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie benadert het bestuur altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat het zelf gaat handelen.

Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie kunnen door een bestuurslid zelf worden gehoord. Bij twijfel, belt het bestuur de sportbond of Centrum Veilige Sport. Het bestuur heeft hiervoor de onderstaande richtlijnen ontvangen.