Haagse Zwemvereniging
voor LHBTI+ & friends

Selecteer de taal

Laatste nieuws

Bij een aanranding of verkrachting voert het bestuur nooit zelf gesprekken en verwijst iemand direct door naar de politie en het Centrum Seksueel Geweld. Bij lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie benadert het bestuur altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat het zelf gaat handelen.

Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie kunnen door een bestuurslid zelf worden gehoord. Bij twijfel, belt het bestuur de sportbond of Centrum Veilige Sport. Het bestuur heeft hiervoor de onderstaande richtlijnen ontvangen.